Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Ciesiula koncentruje się na prawie cywilnym, gospodarczym, podatkowym, handlowym oraz pracy a w szczególności na kreatywnym szukaniu rozwiązań problemów w zakresie obowiązujących przepisów prawa.


Aktualności

13.09.2022 r.

– Ogłoszenie –
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż składników majątku masy z wolnej ręki w formie konkursu ofert. Nieruchomość położona jest w miejscowości Boraszyce Małe. Więcej informacji w ogłoszeniu.