Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Ciesiula koncentruje się na prawie cywilnym, gospodarczym, podatkowym, handlowym oraz pracy a w szczególności na kreatywnym szukaniu rozwiązań problemów w zakresie obowiązujących przepisów prawa.


Aktualności

04.12.2023 r.

– Ogłoszenie –
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „TRANS-POL” Spółka z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości, przysługujące upadłej Spółce. Więcej informacji w ogłoszeniu.

09.12.2022 r.

– Ogłoszenie –
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż składnika masy upadłości z wolnej ręki w formie konkursu ofert. Nieruchomość położona jest w miejscowości Wierzchosławice, gmina Bolków, powiat jaworski. Więcej informacji w ogłoszeniu.

13.09.2022 r.

– Ogłoszenie –
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż składników majątku masy z wolnej ręki w formie konkursu ofert. Nieruchomość położona jest w miejscowości Boraszyce Małe. Więcej informacji w ogłoszeniu.