Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy CiesiulKancelaria Radcy Prawnego Jerzy Ciesiul

Aktualności

2014.05.13

- Oferta szkolenia -

NOWE PRAWO KONSUMENCKIE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Ciesiula z siedzibą w Legnicy, w związku z wdrażaniem nowej ustawy o prawach konsumenta prowadzi obecnie  szkolenie skierowane do każdego przedsiębiorcy, który w swojej działalności zawiera transakcje z konsumentami.

Według nowej ustawy konsumenckiej konsument zyskuje więcej praw związanych ze sprzedażą dokonaną przez Internet lub na tzw. prezentacjach, a mianowicie ma więcej czasu na zwrot towaru kupionego i łatwiejszy proces składania reklamacji - to niektóre nowe przywileje, jakie wkrótce zyskają klienci.

Ustawa o prawach konsumenta przenosi niemal w całości do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy. Dzięki ujednoliceniu przepisów,  prawa konsumentów we wszystkich krajach Unii Europejskiej będą niemal identyczne. Producenci, sklepy, akwizytorzy zostaną pozbawieni części praw na korzyść konsumentów, ale jednocześnie jednolite przepisy mogą przedsiębiorcom ułatwić ekspansję na rynki unijne.
Nowa ustawa o prawach konsumenta wdraża do polskiego  systemu dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, które co do zasady mają być takie same dla klientów z całej Unii Europejskiej.
Nowe przepisy powinny wejść w życie najpóźniej z dniem 13 czerwca 2014

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Ciesiula z siedzibą w Legnicy, w związku z wdrażaniem nowej ustawy o prawach konsumenta prowadzi obecnie  szkolenie skierowane do każdego przedsiębiorcy, który w swojej działalności zawiera transakcje z konsumentami.

Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Ciesiula, działająca na rynku od roku 1994r. posiada bogate doświadczenie w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych – koncentrując się na prawie cywilnym, gospodarczym, podatkowym, handlowym, upadłościowym oraz prawie pracy.

Szkolenie dotyczy zarówno umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach  typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) jak i w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość) w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów oraz prawa odstąpienia od nich.
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez doświadczonego radcę prawnego, posiadającego wieloletnią praktykę i doświadczenie zawodowe.


Szkolenie organizujemy w siedzibie przedsiębiorcy a jego cenę uzależniamy od ilości pracowników biorących w nim udział.

Czas szkolenia przewidujemy na 2 godziny

Cena szkolenia dla firm zlokalizowanych na terenie miasta Legnicy  
-  350,00 zł netto (szkolenie do 7 osób)
(dla firm i przedsiębiorców zlokalizowanych poza Legnicą do ceny szkolenia zostanie doliczony koszt dojazdu zgodnie z obowiązującymi stawkami za kilometr)

W przypadku potrzeby zorganizowania szkolenia dla większej ilości osób, cena za szkolenie podlega negocjacji.


Zgłoszenia na szkolenie prosimy dokonywać  telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu, codziennie  od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00

telefony kontaktowe: 76 /  852 30 53;  fax: 76/ 852 30 77
e- mail : radcaprawny@idsl.pl
http://radcaprawny-ciesiul.pl


Przy zgłoszeniu prosimy dodatkowo określić branżę oraz specyfikę Państwa działalności a także planowaną liczbę osób mających wziąć udział w szkoleniu.

powrót

Usługi

  • doradztwo w zakresie prawa pracy,
  • prowadzenie negocjacji,
  • przygotowanie umowy spółki,
  • przygotowanie uchwał organów spółki,
  • sporządzania dokumentów rejestracyjnych,
  • windykacja należności.
czytaj więcej