Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy CiesiulKancelaria Radcy Prawnego Jerzy Ciesiul

Aktualności

2022.05.06

- Ogłoszenia -

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu sygn. akt  V GUp  122/21 oraz   VGUp 183/21   ogłasza  sprzedaż składników majątku masy z wolnej ręki w formie konkursu ofert.

1/ Prawo własności  nieruchomości gruntowej (działka ew. 76/2 o pow  3,5147 HA) zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z kompleksem budynków przeznaczonych pod produkcję rolną (kurnik). Cena wywoławcza, zgodnie z operatem sporządzonym po wizji lokalnej wynosi  1.130.000 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych).

2/ Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Ścinawa, działka ewidencyjna 50/7, 50/8 na której położony jest dom jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym.  Nieruchomość położona w miejscowości  Ścinawa ul. Legnicka 19A. Cena wywoławcza, zgodnie z operatem sporządzonym po wizji lokalnej wynosi  506.000 zł (pięćset sześć tysięcy  złotych).

3/ Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę ewidencyjną 50/6 o powierzchni  0,0093 HA.  Działka pełni funkcję drogi dojazdowej do nieruchomości położonej przy ul. Legnickiej nr 19 w miejscowości Ścinawa (poz 2). Cena wywoławcza zgodnie z operatem sporządzonym po wizji lokalnej wynosi  6.000 zł (sześć tysięcy złotych).

Więcej w zakładce Ogłoszenia

powrót

Usługi

  • doradztwo w zakresie prawa pracy,
  • prowadzenie negocjacji,
  • przygotowanie umowy spółki,
  • przygotowanie uchwał organów spółki,
  • sporządzania dokumentów rejestracyjnych,
  • windykacja należności.
czytaj więcej